Dekorami

Czyszczenie

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA FOTOTAPET I NAKLEJEK

Fototapety i okleiny sa zmywalne, co oznacza, że mogą być zmywana za pomocą miękkiej gąbki lub szmatki oraz wody z łagodnym detergentem. Odporność każdego materiału z zadrukiem jest inna i w przypadku chęci zastosowania innego środka myjącego należy wykonać test. Aby nie zniszczyć nadruku, należy każdorazowo przy pierwszym użyciu nowego środka myjącego w danym stężeniu przeprowadzić próbę na mało widocznym fragmencie tapety lub próbce. Przy pierwszym myciu wodą mogą pojawić się ślady tuszu na gąbce, co nie wpływa na zmianę kolorystyki. Po zmyciu tej warstwy takie ślady nie powinny się pojawiać - jeżeli zostaną zauważone oznacza to, że zastosowano niewłaściwy, wchodzący w reakcje, zbyt agresywny lub za mocno stężony  detergent. Użycie takiego detergentu może spowodować zniszczenie nadruku.

Dozwolone:

- użycie miękkiej gąbki lub szmatki

- użycie wody, łagodnych detergentów (np. mydło)

- delikatne przecieranie

- w razie konieczności użycie innych przetestowanych we własnym zakresie detergentów, które nie wchodzą w reakcję (na własną odpowiedzialność, po wcześniejszym przeprowadzeniu testów)

Niedozwolone:

- używanie ostrej gąbki, zmywaka, ręcznika papierowego i innych szorstkich narzędzi, które mogą uszkodzić nadruk i strukturę tapety

- użycie detergentów bez wcześniejszego przeprowadzenia próby

- silne, długotrwałe tarcie po powierzchni tapety

W przypadku konieczności częstego mycia dekoracji, szczególnie z użyciem detergentów  zalecamy dodatkowe zabezpieczenie wydruku laminatem.Technocolor i serwis Dekorami gwarantuje właściwą jakość produktu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego zastosowania, nie odpowiada również za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP. Informacje i zalecenia podane w niniejszej instrukcji są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, ale należy je zweryfikować w konkretnych zastosowaniach


»    Przygotowania
»    Czyszczenie
»    Naklejki

Stopka Belka-dolna-wybrane-banki