Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest: Technocolor sc Katowice, Rolna 60, NIP 9540025497. Kontakt telefoniczny + 48 514 809 705,  +48 32 604 27 92; mailowy: poczta@technocolor.pl

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą celem:
·           odpowiedzi na zapytanie, wysłania kalkulacji, itp
·           realizacji zamówienia, w tym wystawienia dokumentu sprzedaży, dodatkowych ustaleń i korespondencji w trakcie realizacji zlecenia, wysłania  towaru lub umówienia montażu
·           obsługi posprzedażowej, obsługi procesu reklamacyjnego

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak może utrudnić dokonanie zakupu i całkowicie uniemożliwia dostawę kurierską towaru oraz umówienie montażu.

3. W ramach tych czynności Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym firmom, z którymi współpracujemy, tj.: firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom hostingowym (przechowują dla nas dane na swoich serwerach), kancelarii podatkowej.

4. Masz prawo żądać dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Aby skorzystać ze swoich uprawnień wyślij maila z żądaniem na adres poczta@technocolor.pl

Dodatkowo masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego uprawnionego organu nadzoru, w przypadku, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO
Więcej informacji znajdziesz w zakładce Cookies i polityka Prywatności.